128 Tenders Found

በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ
በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ Furniture

የቢሮ ሸልፍ ግዥ በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቢሮ ሸልፍ ግዥ በዘርፉ ከተሰማሩ ድርጅቶች...

Closed 2 weeks ago   Ārba Minch’- 49.37km   Request for interest  Deadline: Nov/12/20   1 week ago
የቢሮ ሸልፍ ግዥ በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቢሮ ሸልፍ ግዥ በዘርፉ ከተሰማሩ ድርጅቶች በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል። የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር 001/2013 ስለሆነም:- የዕቃው ዓይነት - የቢሮ ሸልፍ .መለኪያ - በቁጥር ብዛት - 9 ምርመራ - ስለ ቢሮ ሸልፍ ግዥ ዝርዝር ቴክኒካል መረጃ በተመለ...
የጊዶሴ ከተማ አስተዳደር ፋ|ኢ|ል|ጽ|ቤት
የጊዶሴ ከተማ አስተዳደር ፋ|ኢ|ል|ጽ|ቤት Electrical & Electronic

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግሥት የደራሼ ወረዳ የጊዶሌ ከተማ አስተዳደር ፋ/ኢ/ል/ጽ/ቤት በ2013 ዓ...

Closed 1 month ago   Konso- 83.46km   Request for bid  Deadline: Oct/12/20   1 month ago
በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግሥት የደራሼ ወረዳ የጊዶሌ ከተማ አስተዳደር ፋ/ኢ/ል/ጽ/ቤት በ2013 ዓም በጀት ዓመት ከሚፈፅማቸው ግዥዎች መካከል ፡- የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ከዚህ በታች የተዘረዘሩ መስፈርቶችን ከሚያሟሉ ድርጅቶች በግልጽ ብሔራዊ ጨረታ አወዳድሮ ግዥ መፈፀም ይፈልጋል፡፡ * በዘርፉ የታደሰ ንግድ ፈቃድ ያላቸው * የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ተመዝጋቢ የሆኑ * የአቅራቢነት ምዝገ...
የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን
የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን Printing & Publishing

የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን የ2013 በጀት ዓመት * የሀ...

Closed 1 month ago   Ārba Minch’- 49.37km   Request for bid  Deadline: Oct/13/20   1 month ago
የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን የ2013 በጀት ዓመት * የሀብት ማሳወቂያና ማስመዝገቢያ ቅጽ እና ለአስመዝጋቢዎች የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ማሣተም * የሰነድ ማስቀመጫ ስፔስ ሰቪንግ ፋይል ካብነት ባለ ሀዲድ (Space saving file cabinate) በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ማሣተም ወይም መግዛት ይፈልጋል፡፡ በዚህ መሠረት፡- 1. ተጫራቾች በዘርፉ ህጋዊ የ...
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ Hotel & Catering Service

በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ Hotel...

Closed 2 months ago   Durame- 94.17km   Request for proposal  Deadline: Oct/06/20   1 month ago
በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ Hotel & Tourism አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ቁጥር 1/2013 1ኛ በዘርፉ ህጋዊ ፈቃድ የላቸው የዘመኑን ግብር የከፈሉና የታደሰ የክሪላንስ ወረቀት ማቅረብ የሚችል የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፡፡ 2ኛ ተጫራቾች የተዘጋጀውን ሰነድ...
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ Automotive Spare Parts, Tyre and Related

በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ...

Closed 2 months ago   Durame- 94.17km   Request for bid  Deadline: Oct/06/20   1 month ago
በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ የሞተር መለዋወጫ ዕቃ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ቁጥር 1/2013 1ኛ በዘርፉ ህጋዊ ፈቃድ የላቸው የዘመኑን ግብር የከፈሉና የታደሰ የክሪላንስ ወረቀት ማቅረብ የሚችል የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፡፡ 2ኛ ተጫራቾች የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማ...
በደ|ብ|ብ|ህ|ክ|መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮና ሙንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት
በደ|ብ|ብ|ህ|ክ|መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮና ሙንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት Computer & Accessories

 በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮ ጡንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ/ኢ/ል/ጽ/ቤት...

Closed 2 months ago   Durame- 94.17km   Request for bid  Deadline: Oct/06/20   1 month ago
በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮ ጡንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ/ኢ/ል/ጽ/ቤት በ 2013 በጀት ዓመት ሴክተር መ/ቤቶች በብሄራዊ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ የሚከተሉትን ዕቃዎች ግዢ ለመፈጸም ይፈልጋል፡፡ ብሄራዊ ግልጽ የጨረታ ማስታወቂያ የግዢ መለያ ቁጥር ብ/ግ/ጨ/01/2013 የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች (ኮምፒውተሮች ፕሪንተሮች ፤ወዘተ...) ተጫራቾች ማሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች...
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ Furniture

በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ...

Closed 2 months ago   Durame- 94.17km   Request for bid  Deadline: Oct/06/20   1 month ago
በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ Furniture ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ቁጥር 1/2013 1ኛ በዘርፉ ህጋዊ ፈቃድ የላቸው የዘመኑን ግብር የከፈሉና የታደሰ የክሪላንስ ወረቀት ማቅረብ የሚችል የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፡፡ 2ኛ ተጫራቾች የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማስታወቂያ...
በደቡብ መንገዶች ባለሥልጣን ያሆሳዕና ዲስትሪክት ጽ|ቤት
በደቡብ መንገዶች ባለሥልጣን ያሆሳዕና ዲስትሪክት ጽ|ቤት Rental

በደቡብ መንገዶች ባለሥልጣን የሆሣዕና ዲስትሪክት ጽ/ቤት በ2013 በጀት ዓመት በሥሩ ላሉት የመ...

Closed 2 months ago   Ārba Minch’- 49.37km   Request for bid  Deadline: Oct/06/20   1 month ago
በደቡብ መንገዶች ባለሥልጣን የሆሣዕና ዲስትሪክት ጽ/ቤት በ2013 በጀት ዓመት በሥሩ ላሉት የመንገድ ግንባታና ጥገና ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚውሉ የሠርቪስ , አይሱዚዎች ሞዴል 2010፣ ደብል ጋቢና መኪና 2008 ሞዴል ቶዮታ፣ የውሃ ቦቴዎችን እና ለቢሮ ሰራተኞች ሰርቪስ አገልግሎት የሚውል ባለ አስራ ሁለት ወንበር ሚኒባስ ብቁ አቅራቢዎችን አወዳድሮ መከራየት ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ የ...
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ Textiles & Leather Products

በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ...

Closed 2 months ago   Durame- 94.17km   Request for proposal  Deadline: Oct/06/20   1 month ago
በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ Textile ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ቁጥር 1/2013 1ኛ በዘርፉ ህጋዊ ፈቃድ የላቸው የዘመኑን ግብር የከፈሉና የታደሰ የክሪላንስ ወረቀት ማቅረብ የሚችል የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፡፡ 2ኛ ተጫራቾች የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማስታወቂያ ከ...
በደብ|ብ|ህ|ክ|መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮና ሙንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት
በደብ|ብ|ህ|ክ|መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮና ሙንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት Office Supplies & Stationary

በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮ ጡንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ/ኢ/ል/ጽ/ቤት...

Closed 2 months ago   Durame- 94.17km   Request for proposal  Deadline: Oct/06/20   1 month ago
በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮ ጡንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ/ኢ/ል/ጽ/ቤት በ 2013 በጀት ዓመት ሴክተር መ/ቤቶች በብሄራዊ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ የሚከተሉትን ዕቃዎች ግዢ ለመፈጸም ይፈልጋል፡፡ ብሄራዊ ግልጽ የጨረታ ማስታወቂያ የግዢ መለያ ቁጥር ብ/ግ/ጨ/01/2013 ሎት - የጽ/መሳሪያዎችና የቢሮ አላቂ ዕቃዎች ተጫራቾች ማሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች፡- 1. የዘመኑን...

Looking for a tender?

Signup for free and Create your Favorite tenders list. And save your search. Never miss any opportunity. from any device!
Sign Up for Free