103 Tenders Found

በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ
በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ Furniture

የቢሮ ሸልፍ ግዥ በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቢሮ ሸልፍ ግዥ በዘርፉ ከተሰማሩ ድርጅቶች...

Closed 2 months ago   Ārba Minch’- 29.33km   Request for interest  Deadline: Nov/12/20   2 months ago
የቢሮ ሸልፍ ግዥ በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቢሮ ሸልፍ ግዥ በዘርፉ ከተሰማሩ ድርጅቶች በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል። የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር 001/2013 ስለሆነም:- የዕቃው ዓይነት - የቢሮ ሸልፍ .መለኪያ - በቁጥር ብዛት - 9 ምርመራ - ስለ ቢሮ ሸልፍ ግዥ ዝርዝር ቴክኒካል መረጃ በተመለ...
የጊዶሴ ከተማ አስተዳደር ፋ|ኢ|ል|ጽ|ቤት
የጊዶሴ ከተማ አስተዳደር ፋ|ኢ|ል|ጽ|ቤት Electrical & Electronic

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግሥት የደራሼ ወረዳ የጊዶሌ ከተማ አስተዳደር ፋ/ኢ/ል/ጽ/ቤት በ2013 ዓ...

Closed 3 months ago   Konso- 28.78km   Request for bid  Deadline: Oct/12/20   3 months ago
በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግሥት የደራሼ ወረዳ የጊዶሌ ከተማ አስተዳደር ፋ/ኢ/ል/ጽ/ቤት በ2013 ዓም በጀት ዓመት ከሚፈፅማቸው ግዥዎች መካከል ፡- የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ከዚህ በታች የተዘረዘሩ መስፈርቶችን ከሚያሟሉ ድርጅቶች በግልጽ ብሔራዊ ጨረታ አወዳድሮ ግዥ መፈፀም ይፈልጋል፡፡ * በዘርፉ የታደሰ ንግድ ፈቃድ ያላቸው * የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ተመዝጋቢ የሆኑ * የአቅራቢነት ምዝገ...
የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን
የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን Printing & Publishing

የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን የ2013 በጀት ዓመት * የሀ...

Closed 3 months ago   Ārba Minch’- 29.33km   Request for bid  Deadline: Oct/13/20   3 months ago
የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን የ2013 በጀት ዓመት * የሀብት ማሳወቂያና ማስመዝገቢያ ቅጽ እና ለአስመዝጋቢዎች የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ማሣተም * የሰነድ ማስቀመጫ ስፔስ ሰቪንግ ፋይል ካብነት ባለ ሀዲድ (Space saving file cabinate) በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ማሣተም ወይም መግዛት ይፈልጋል፡፡ በዚህ መሠረት፡- 1. ተጫራቾች በዘርፉ ህጋዊ የ...
በደቡብ መንገዶች ባለሥልጣን ያሆሳዕና ዲስትሪክት ጽ|ቤት
በደቡብ መንገዶች ባለሥልጣን ያሆሳዕና ዲስትሪክት ጽ|ቤት Rental

በደቡብ መንገዶች ባለሥልጣን የሆሣዕና ዲስትሪክት ጽ/ቤት በ2013 በጀት ዓመት በሥሩ ላሉት የመ...

Closed 3 months ago   Ārba Minch’- 29.33km   Request for bid  Deadline: Oct/06/20   3 months ago
በደቡብ መንገዶች ባለሥልጣን የሆሣዕና ዲስትሪክት ጽ/ቤት በ2013 በጀት ዓመት በሥሩ ላሉት የመንገድ ግንባታና ጥገና ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚውሉ የሠርቪስ , አይሱዚዎች ሞዴል 2010፣ ደብል ጋቢና መኪና 2008 ሞዴል ቶዮታ፣ የውሃ ቦቴዎችን እና ለቢሮ ሰራተኞች ሰርቪስ አገልግሎት የሚውል ባለ አስራ ሁለት ወንበር ሚኒባስ ብቁ አቅራቢዎችን አወዳድሮ መከራየት ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ የ...
የስልጤ ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ
የስልጤ ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ Construction & Construction Machinery

የስልጤ ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ በ2011 በጀት አመት ተጀምሮ የተቋረጠውን ባህል አ...

Closed 11 months ago   Wendo- 97.53km   Request for interest  Deadline: Mar/04/20   10 months ago
የስልጤ ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ በ2011 በጀት አመት ተጀምሮ የተቋረጠውን ባህል አዳራሽ ውስጥ ለሚሰራው መጸዳጃ፣ ሴፕቲክ ታንክና የሮቶ ማስቀመጫ ቀሪ ስራ ግንባታ በ2012 በጀት ዓመት በዘርፉ የተደራጁ ማህበራትን አወዳድሮ ማሰራት ይፈልጋል። ስለሆነም ደረጃቸው GC/BC-9 የሆኑ ማህበራት፡ ❖ የዘመኑን ግብር የከፈላችሁ፣ የታደሰ የንግድ ፍቃድ ያላችሁ፣ የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር...
የጋም|ህ|ብ|ክ|መንግስት ትምህርት ቢሮ
የጋም|ህ|ብ|ክ|መንግስት ትምህርት ቢሮ General Service

በጋም/ህ/ብ/ክ/መንግሥት ትም/ቢሮ በ2012 ዓ/ም በጀት ዓመት በGEQIP በጀት ድጋፍ የልዩ ፍ...

Closed 11 months ago   Ārba Minch’- 29.33km   Request for bid  Deadline: Feb/27/20   10 months ago
በጋም/ህ/ብ/ክ/መንግሥት ትም/ቢሮ በ2012 ዓ/ም በጀት ዓመት በGEQIP በጀት ድጋፍ የልዩ ፍላጎት ዕቃዎችን ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉትን ተጫራቶችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል። በዚሁ መሰረት፡ 1. የ2012 ዓ/ም የታደሰ ንግድ ፈቃድ ያለው፣ 2. የ2012 ዓ/ም የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ ሠርተፍኬት ማቅረብ የሚችል፣ 3. የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ...
በደቡብ ህ|ክ|መንግሥት በደቡብ ኦሞ ዞን የማሌ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት
በደቡብ ህ|ክ|መንግሥት በደቡብ ኦሞ ዞን የማሌ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት Automotive Spare Parts, Tyre and Related

በደቡብ ብ/ብ/ህ/ክ/መ/በደቡብ ኦሞ ዞን በማሌ ወረዳ ፋይናንስ ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት ያገለገሉ...

Closed 11 months ago   Ārba Minch’- 29.33km   Request for interest  Deadline: Feb/27/20   10 months ago
በደቡብ ብ/ብ/ህ/ክ/መ/በደቡብ ኦሞ ዞን በማሌ ወረዳ ፋይናንስ ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት ያገለገሉ መኪናዎችና መለዋወጫዎች ሞተር ሳይክሎች ጎማዎችና ብስክሌቶች እና ሌሎች ንብረቶችን በሀራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡ በዚሁ መሠረት ለመክፈልና ለመወዳደር ፍላጐት ያለው ግለሰብም ሆነ ድርጅት በሙሉ ከዚህ በታች የተጠቀሱትን መስፈርት በማሟላት መወዳደር ይችላል፡፡ 1. የተዘጋጀው ጨረታ ሰነድ...
በሀዲያ ዞን ያስመካ ወረዳ አስተዳደር ጽ|ቤት
በሀዲያ ዞን ያስመካ ወረዳ አስተዳደር ጽ|ቤት Construction & Construction Machinery

በሀዲያ ዞን የአመካ ወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት ለሚያስገነባው የB+G+3 ሴክተር መ/ቤቶች ህንጻ...

Closed 11 months ago   Ārba Minch’- 29.33km   Request for proposal  Deadline: Mar/12/20   10 months ago
በሀዲያ ዞን የአመካ ወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት ለሚያስገነባው የB+G+3 ሴክተር መ/ቤቶች ህንጻ ግንባታ የሥራ ተቋራጮችን አወዳድሮ ለማሰራት ይፈልጋል፡፡ በዚሁ መሰረት፡- 1. ደረጃቸው BC/GC-5 እና ከዚያ በላይ የሆነ ለዘመኑ የታደሰ የንግድ ሥራ ፈቃድ፣ የንግድ ምዝገባ ፈቃድ፣ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ምዝገባ ምስክር ወረቀት፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ወረቀት፣ የግብር ከፋ...
የጂንካ ማረሚያ ተቋም
የጂንካ ማረሚያ ተቋም Food & Beverage

የጂንካ ማረሚያ ተቋም በ2012 በጀት ዓመት በሥሩ ለሚያስተዳድራቸው የህግ ታራሚዎች የምግብ እህ...

Closed 11 months ago   Jinka- 49.28km   Request for proposal  Deadline: Feb/19/20   11 months ago
የጂንካ ማረሚያ ተቋም በ2012 በጀት ዓመት በሥሩ ለሚያስተዳድራቸው የህግ ታራሚዎች የምግብ እህል አቅርቦት ጤፍ ግዥ በጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል ስለሆነም ከዚህ በታች የቀረበውን መስፈርት የምታሟሉ ተጫራቾች መወዳደር ትችላላችሁ፡፡ የተጫራቾች መስፈርት 1. በዘርፉ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ያለው የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችል 2. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ያለውና መረጃውን ማቅረብ የሚ...
በደ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መንግሥት በጉራጌ ዞን አስተዳደር የምሁርና አክሊል ወረዳ ፋ|ኢ|ል ዋና ጽ|ቤት
በደ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መንግሥት በጉራጌ ዞን አስተዳደር የምሁርና አክሊል ወረዳ ፋ|ኢ|ል ዋና ጽ|ቤት Plastic, Pipes & Fittings

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግሥት በጉራጌ ዞን የምሁርና አክሊል ወረዳ በስሩ ለሚገኙ መስሪያ ቤቶች የው...

Closed 11 months ago   Wendo- 97.53km   Request for bid  Deadline: Feb/10/20   11 months ago
በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግሥት በጉራጌ ዞን የምሁርና አክሊል ወረዳ በስሩ ለሚገኙ መስሪያ ቤቶች የውሃ ዕቃዎች በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል። የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር 0003 በመሆኑም፡- 1. በዘርፉ የታደሰ ንግድ ፈቃድ፤ የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር፤ የተ.እ.ታ ተመዝጋቢ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ፣ 2. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5000 (አ...

Looking for a tender?

Signup for free and Create your Favorite tenders list. And save your search. Never miss any opportunity. from any device!
Sign Up for Free