279 Tenders Found

በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ Automotive Spare Parts, Tyre and Related

በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ...

Open 56 minutes ago   Durame- 49.18km   Request for bid  Deadline: Oct/06/20   1 week remaining
በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ የሞተር መለዋወጫ ዕቃ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ቁጥር 1/2013 1ኛ በዘርፉ ህጋዊ ፈቃድ የላቸው የዘመኑን ግብር የከፈሉና የታደሰ የክሪላንስ ወረቀት ማቅረብ የሚችል የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፡፡ 2ኛ ተጫራቾች የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማ...
በደ|ብ|ብ|ህ|ክ|መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮና ሙንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት
በደ|ብ|ብ|ህ|ክ|መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮና ሙንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት Computer & Accessories

 በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮ ጡንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ/ኢ/ል/ጽ/ቤት...

Open 1 hour ago   Durame- 49.18km   Request for bid  Deadline: Oct/06/20   1 week remaining
በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮ ጡንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ/ኢ/ል/ጽ/ቤት በ 2013 በጀት ዓመት ሴክተር መ/ቤቶች በብሄራዊ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ የሚከተሉትን ዕቃዎች ግዢ ለመፈጸም ይፈልጋል፡፡ ብሄራዊ ግልጽ የጨረታ ማስታወቂያ የግዢ መለያ ቁጥር ብ/ግ/ጨ/01/2013 የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች (ኮምፒውተሮች ፕሪንተሮች ፤ወዘተ...) ተጫራቾች ማሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች...
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ Furniture

በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ...

Open 1 hour ago   Durame- 49.18km   Request for bid  Deadline: Oct/06/20   1 week remaining
በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ Furniture ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ቁጥር 1/2013 1ኛ በዘርፉ ህጋዊ ፈቃድ የላቸው የዘመኑን ግብር የከፈሉና የታደሰ የክሪላንስ ወረቀት ማቅረብ የሚችል የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፡፡ 2ኛ ተጫራቾች የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማስታወቂያ...
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ
በደቡ|ብ|ብ|ሕ|ክ|መ|ቴ|ሙ|ቢሮ የዱራሜ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ Textiles & Leather Products

በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ...

Open 1 hour ago   Durame- 49.18km   Request for proposal  Deadline: Oct/06/20   1 week remaining
በደቡ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ቴ/ሙ/ቢሮ የዱ/ፖ/ቴ/ኮሌጅ የሥልጠና መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ Textile ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ቁጥር 1/2013 1ኛ በዘርፉ ህጋዊ ፈቃድ የላቸው የዘመኑን ግብር የከፈሉና የታደሰ የክሪላንስ ወረቀት ማቅረብ የሚችል የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፡፡ 2ኛ ተጫራቾች የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማስታወቂያ ከ...
በደብ|ብ|ህ|ክ|መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮና ሙንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት
በደብ|ብ|ህ|ክ|መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮና ሙንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ|ኢ|ል|ጽ|ቤት Office Supplies & Stationary

በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮ ጡንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ/ኢ/ል/ጽ/ቤት...

Open 1 hour ago   Durame- 49.18km   Request for proposal  Deadline: Oct/06/20   1 week remaining
በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት በከምባታ ጠምባሮ ዞን የሀደሮ ጡንጦ ዙሪያ ወረዳ ፋይ/ኢ/ል/ጽ/ቤት በ 2013 በጀት ዓመት ሴክተር መ/ቤቶች በብሄራዊ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ የሚከተሉትን ዕቃዎች ግዢ ለመፈጸም ይፈልጋል፡፡ ብሄራዊ ግልጽ የጨረታ ማስታወቂያ የግዢ መለያ ቁጥር ብ/ግ/ጨ/01/2013 ሎት - የጽ/መሳሪያዎችና የቢሮ አላቂ ዕቃዎች ተጫራቾች ማሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች፡- 1. የዘመኑን...
የኦሮሚያ ደንና ዱር እንስሳት ድርጅት አርሲ ቅርንጫፍ ጽ|ቤት
የኦሮሚያ ደንና ዱር እንስሳት ድርጅት አርሲ ቅርንጫፍ ጽ|ቤት Agriculture

በኦሮሚያ ደን እና ዱር እንስሳት ድርጅት የአርሲ ቅርንጫፍ በእርባ ጉጉ ዲስትሪክት ስር በጉና እ...

Closed 5 months ago   Arsi Negele- 12.43km   Request for bid  Deadline: Apr/06/20   5 months ago
በኦሮሚያ ደን እና ዱር እንስሳት ድርጅት የአርሲ ቅርንጫፍ በእርባ ጉጉ ዲስትሪክት ስር በጉና እና በመርቲ ወረዳ ውስጥ የሚገኝ ልዩ ስሙ እንጋዳ እና ጃጅሮ የሚባል ቦታ የተለያዩ የቁም ባህር ዛፍ ግንድ እና አጣና የሚገኝበትን 35.58 ሄክታር በጨረታ አወዳድሮ መሸጥ ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር AB-03/2012 በመሆኑም 1. የግንድላ ወይም የአጣና ወይም የእንጨት መሰንጠቂያ ፈቃድ ያ...
የምዕራብ አርሲ ዞን ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ፅ|ቤት
የምዕራብ አርሲ ዞን ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ፅ|ቤት Furniture

የምዕራብ አርሲ ዞን ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ፅ/ቤት በዞን ትምህርት ጽ/ቤት ሥር ለሚገኙ ለኮኮሳ...

Closed 6 months ago   Arsi Negele- 12.43km   Request for bid  Deadline: Mar/26/20   5 months ago
የምዕራብ አርሲ ዞን ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ፅ/ቤት በዞን ትምህርት ጽ/ቤት ሥር ለሚገኙ ለኮኮሳ ወረዳ ጋጣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ ፈርኒቸሮችን በግልጽ ጨረታ ህጋዊና አቅም ያላቸውን ቴክኒክ እና ሙያ ትም/ቤቶች እንዲሁም አቅም ያላቸውን ድርጅቶችን በማወዳደር የተለያዩ ለትምህርት ቤት አገልግሎት የሚውሉ ፈርኒቸሮችን አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም ከዚህ...
ሊቻ የሀድያ ገበሬዎች ኅብረት ሥራ ዩኒየን
ሊቻ የሀድያ ገበሬዎች ኅብረት ሥራ ዩኒየን Agriculture

ሊቻ የሀዲያ ገበሬዎች ኅብረት ሥራ ዩኒየን የኦፈር ማዳበሪያ በሀዲያ ዞን ባሉ ወረዳዎች ለሚገኙ...

Closed 6 months ago   Hawassa- 12.76km   Request for bid  Deadline: May/11/20   4 months ago
ሊቻ የሀዲያ ገበሬዎች ኅብረት ሥራ ዩኒየን የኦፈር ማዳበሪያ በሀዲያ ዞን ባሉ ወረዳዎች ለሚገኙ አርሶ አደሮች በያዝነው 202 ዓ.ም ናዝሬት እና ሆሳዕና ከተማ ከሚገኙ ማዕከላዊ መጋዘኖች ለሰብል አብቃይ ወረዳ ጣቢያዎች በበልግና መኸር የአፈር ማዳበሪያ ምጥንና ዩሪያ/ በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለማጓጓዝ ይፈልጋል፡፡ የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር 001/2012 ስለሆነም ተጫራቾች ከዩኒየኑ የማራገፊያ ጣ...
በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች ክልል መንግሥት
በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች ክልል መንግሥት  Machinery

የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት የማረሚያ ቤቶች አስ/ኮሚሽን መ/ቤቱ ሥራ አገልግሎት የሚውሉ የግንድ...

Closed 6 months ago   Hawassa- 12.76km   Request for proposal  Deadline: Mar/12/20   6 months ago
የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት የማረሚያ ቤቶች አስ/ኮሚሽን መ/ቤቱ ሥራ አገልግሎት የሚውሉ የግንድ መሰንጠቂያ ማሽን፣ የብረት ማሽን እና የእንጨት ማሽን አገር አቀፍ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ስለሚፈልግ በድርጅታችሁ በኩል በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል:: 1. በሚወዳደሩበት ዘርፍ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ያለው እና በአቅራቢነት የተመዘገቡ 2. ግብር ከፋይ መለያ ቁጥር...
በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ አዋዳ ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ
በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ አዋዳ ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ Office Supplies & Stationary

በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ አዋዳ ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ለ2012 በጀት ዓመት * የግዥ መለያ ቁጥ...

Closed 6 months ago   Hawassa- 12.76km   Request for bid  Deadline: Mar/06/20   6 months ago
በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ አዋዳ ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ለ2012 በጀት ዓመት * የግዥ መለያ ቁጥር HU/ABEC 06/2107/12 የእስቴሽነሪ ግዥ ግልጽ ጨረታ ለመጀመሪያ ዙር የወጣ 1. ተጫራቾች በዘርፉ የታደሰ ሕጋዊ ንግድ ፈቃድ ያላቸው ከፌዴራል ሀገር ውስጥ ገቢ ወይንም ከሌሎች ግብር ሰብሳቢ የመንግስት መ/ ቤቶች ወቅታዊ የግብር ግዴታቸውን የተወጡና በመንግስት ጨረታዎች መካፈል የሚችሉ መሆኑ...

Looking for a tender?

Signup for free and Create your Favorite tenders list. And save your search. Never miss any opportunity. from any device!
Sign Up for Free